Masz pytanie? Zadzwoń: +48 698 998 933  |  +48 881 582 775
      Jesteś tutaj:   Strona główna   »   Gwarancja

Wybierz kategorię

Gorące promocje

Gwarancja 


Karta gwarancyjna produktów firmy SENGO


Gwarancja udzielana jest na wyroby firmy SENGO na okres 24 miesięcy od daty sprzedaży uwidocznionej na dowodzie zakupu towaru. Zgłoszenia reklamacyjne należy składać w formie pisemnej lub pocztą elektroniczną wraz z załączoną kopią faktury i karty gwarancyjnej. W okresie gwarancyjnym producent zobowiązuje się do bezpłatnego wykonania napraw wad ukrytych, nie widocznych w chwili zakupu, ujawnionych w czasie eksploatacji. Klient zobowiązany jest do dokładnego sprawdzenia zgodności towaru ze złożonym zamówieniem oraz sprawdzenia jego stanu w chwili dostarczenia lub w przypadku montażu przez firmę SENGO w chwili jego zakończenia. Reklamacji nie podlegają wszelkie wady jawne. Montowanie towaru (przez klienta) z wadami jawnymi jest równoznaczne z utartą reklamacji.Gwarancją objęte są wyroby:


 • składowane w pomieszczeniach nie narażonych na warunki zewnętrzne :

krytych, suchych i przewiewnych;

 • wbudowane zgodnie z przyjętymi normami;

 • nienoszące śladów przeróbek dokonywanych przez użytkownika.


Gwarancja nie obejmuje wyrobów:


 • uszkodzonych mechanicznie przez niewłaściwy montaż (wykonywany przez klienta), lub niewłaściwe użytkowanie ( wgniecenia, zarysowania, pęknięcia itp.);

 • z wadami zewnętrznymi powstałymi na skutek nieprzestrzegania prawidłowych zasad transportu (wykonanego przez klienta), składowania i przechowywania produktów (powinny być przechowywane do czasu ich zamontowania w pomieszczeniach zamkniętych, suchych i przewiewnych), przyjęcia uszkodzonej przesyłki od kuriera bez spisania wymaganego protokołu uszkodzenia paczki;

 • na powierzchni których wypłynęła żywica;

 • surowych;

 • z przebarwieniami i uszkodzeniami wszystkich elementów wyrobu powstałymi na skutek pęcznienia drewna, spowodowanego nadmierną jak i zbyt niską wilgotnością powietrza w pomieszczeniach (w pomieszczeniach powinna być właściwa wentylacja, temperatura i wilgotność 55% - 65%);

 • z wadami powstałymi na skutek nieprawidłowego zabezpieczenia wyrobu na czas robót budowlanych (zabrudzenia zaprawą, pianką montażową, stosowania niewłaściwych taśm zabezpieczających, użycie do czyszczenia lub mycia niewłaściwych środków itp.);

 • ze zróżnicowanym usłojeniem i tonacją kolorystyczną wynikającą ze struktury oraz naturalnych właściwości budowy drewna;

 • z naturalnym zużyciem eksploatacyjnym oraz wady powstałe na skutek niedbałości użytkowania lub jego niewiedzy;

 • z uszkodzoną powłoką malarską z przyczyn niezależnych od producenta;

 • zmiany barwy drewna na skutek jego naturalnych właściwości;

 • uszkodzenia szklonych części wyrobu (rozbicie i pęknięcie szyb);

 • uszkodzenia powstałe w wyniku złej pielęgnacji, czyszczenia, konserwacji a także zalania.


Gwarancja wygasa w przypadku:


 • dokonania jakichkolwiek przeróbek;

 • uszkodzenia powłok lakierniczych powstałych w wyniku ich niewłaściwej konserwacji lub użytkowania mebla;

 • zniszczenia lub zgubienia Karty Gwarancyjnej.Reklamację należy zgłaszać w formie pisemnej w terminie 14 dni od daty ujawnienia wady, opisując możliwie szczegółowo podstawy reklamacji, a w miarę możliwości przedstawienia dokumentacji fotograficznej reklamowanego produktu.

Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty zgłoszenia.

W przypadku zgłoszenia nieuzasadnionej reklamacji, wszelkie koszty związane z wyjazdem serwisu, lub odbiorem towaru i wysyłką produktu ponosi zgłaszający.

Okres gwarancji ulega przedłużeniu o czas trwania naprawy.

W przypadku zgłoszenia reklamacji należy ją kierować na adres: Królowa Górna 208, 33-334 Kamionka Wielka lub na adres poczty elektronicznej biuro@sengo.pl.

Numery telefonów: 698 998 933, 881 582 775.
Kontynuuj Zakupy

Newsletter

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez firmę SENGO, celem dostarczania materiałów promocyjnych i informacyjnych ze sklepu www.sklep.sengo.pl